HOE WERKT DE PAINMASTER ?

Microstroom therapie helpt uw lichaam door het natuurlijke helingsproces te bevorderen. Het stimuleert het elektrisch veld op celniveau en herstelt de circulatie. Bij beschadigde cellen is het spanningsverschil tussen de cellen verminderd of zelfs verdwenen.


A. Beschadigde cellen weren de natuurlijke elektrische stroom van het lichaam af. Hierdoor wordt de toevoer van bloed, zuurstof en voedingsstoffen belemmerd.B. Microstroom van PainMaster zorgt voor een betere doorlaatbaarheid van de celwand en herstelt de natuurlijke uitwisseling van stoffen. Hierdoor wordt het natuurlijk herstel bevorderd.

De therapie bestaat slechts uit twee zelfklevende patches, die worden aangebracht rond de pijnplek. De ingebouwde batterij stuurt zeer kleine pulserende elektrische microstroom door het aangetaste weefsel van de ene patch naar de andere.
Deze microstroom is zo minimaal, dat u deze niet kunt voelen.

Het energie leverende enzym ATP (adenosinetrifosfaat) zorgt voor de aanmaak van eiwitten die belangrijk zijn voor weefselherstel. Bij beschadigd weefsel is de aanmaak en de verspreiding van dit enzym verstoord. Door de Painmaster® wordt dit proces hersteld en ondersteund. Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat ontstekingen en de pijn zullen verminderen omdat het probleem bij de kern wordt aangepakt. Meestal ervaart u binnen enkele uren al verlichting van de pijn.
ATP kan op vele manier in het lichaam worden geproduceerd. Het is een zeer dynamisch energiebron. Op de plaats van de verwonding of op de plaats van teveel gebruik vanwege micro letsel kunnen ATP-voorraden verminderd zijn. ATP-moleculen vormen de opslag en distributiekanalen voor de energie in het lichaam. Het ontmantelen van ATP in ADP (adenosine disphosphate) levert energie op. Het afsplitsen van het fosfaatmolecuul levert energie. Deze energie wordt gebruikt in bijna alle energie gerelateerde cel activiteiten.

Belangrijke functies waarbij ATP gebruikt wordt zijn:

 • Spiercontractie
 • Eiwitbiosynthese
 • Zenuwtransmissie
 • Actief transport door celmembranen
 • Spiercontractie

  Iedere spierbundel bestaat uit spiervezels. Deze zijn weer opgebouwd uit spierfibrillen. Deze spierfibrillen hangen in een vloeibare matrix genaamd sarcoplasma (Het sarcoplasma is een vloeistof die de spierfibrillen omspoelt en is het cytoplasma van een spiervezel). Binnen het sarcoplasma bevinden zich duizenden mitochondria, die een grote hoeveelheid ATP aanmaken.

  Eiwitbiosynthese
  Weefselherstel doormiddel van eiwitsymbiose vraagt energie. Die energie is ATP, die erg belangrijk is voor de biosynthese van proteïne, fosfolipiden en purinen.

  Zenuwtransimissie
  ATP is nodig voor zenuwtransmissie. Zenuwtransmissie is feitelijk het verplaatsen van zenuwtransmissiesubstantie van een presynaptische knooppunt naar een synaptische spleet (dat is simpel gezegd de ruimte tussen de ene zenuw en de andere zenuw).
  De neurotransmitter moet voortdurend worden gevormd in het presynaptische knooppunt voor toekomstige vrijgave. De energie voor deze formatie wordt geleverd door ATP. Er zijn vele energiefabrikanten in de presynaptische knooppunt om ATP te vormen en op te slaan. De vorming van ATP zal later besproken worden in relatie tot de stimulerende effecten voor microstroom.

  Actief transport door celmembranen
  ATP is een middel om moleculen in het celmembraan te krijgen, hetzij in of uit de cel, tegen een concentratiegradiënt. Dat concentratiegradiënt kan elektrische of een drukgradiënt zijn. Natrium, kalium, calcium, glucose, aminozuren en vele andere verbindingen worden op deze manier getransporteerd. Een concentratiegradiënt is een gradiënt in de concentratie van één of meerdere componenten, zoals atomen, moleculen of ionen. Dat medium kan een gas, een vloeistof, een vaste stof of een plasma zijn.
  Vermindering van spanningsverschil door weefselschade in meer of mindere mate geeft verminderd transport door de celmembraan. Herstel van dit spanningsverschil verhoogt de productie van ATP, waardoor dit transport hersteld wordt.

  Samenvattend, kan gezegd worden dat ATP de energie eenheid is voor ons lichaam. In werkelijkheid wordt in vrijwel elk cytologisch, histologisch en fysiologisch proces ATP gebruikt, waardoor ATP klinisch belangrijk is. Terwijl ons lichaam in principe alle ATP die we nodig hebben kan produceren, is het een feit dat het lichaam dat niet in alle omstandigheden kan doen.

  Microstroom stimulatie tussen 200-800 micro ampère is een manier van oplading van het weefsel met ATP die daar zal verblijven zolang het nodig is. In klinische zin zal ieder genezingsproces een groot deel van de ATP gebruiken en dit kan worden versneld door ATP te verhogen in het weefsel.
  Microstroom stimulatie doet dit door het verhogen van ATP in het weefsel met wel 400%.
  Microstroom stimulatie veroorzaakt een verhoogde productie van ATP-niveaus in het lichaam. Dit staat het lichaam toe om het genezingsproces uit te voeren in een versneld tempo. Het kan zelfs zo zijn dat een genezing die onbereikbaar was vanwege onvoldoende ATP-concentratie, in een groot tempo wel verandering laat zien. Vanaf het moment dat een ATP molecuul wordt geproduceerd, wordt het doorgaans binnen een minuut geconsumeerd.

  De omloopsnelheid van ATP is zeer hoog, echter, het lichaam heeft een grote capaciteit voor de opslag ATP. Men kan ATP-reserves bouwen.

  Het is aangetoond dat stimulatie met meer dan 1000 microampère afvlakking veroorzaakt en ATP juist vermindert. Dit is een reden dat, in tegenstelling tot andere vormen van elektrische therapie, zoals interferentie of hogere ampères Tens en galvanisch, microstroom uniek is en een cumulatief effect heeft, in plaats van een afbreukeffect. Andere elektrische stimulatie apparaten verminderen de ATP-niveaus.
  Microstroom therapie, die wordt gebruikt tot maximaal 600 micro ampère in de klinische wereld, is de juiste keuze voor spoedig genezingsproces.

  Bron: Steven Bailey,DC