Algemene voorwaarden en Privacy

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN / PARTIKULIEREN 

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de levering of producten kunt u contact opnemen met:
Deze (partner) winkel is onderdeel van het interfranchisenet van Body Works International BV
In deze algemene voorwaarden wordt onder verkoper verstaan: Body Works International BV

Dank u voor uw aandacht en veel plezier op deze site. 
e-mail: vragen@bodyworks.nl 

Postadres:
Body Works International BV
Tel: +(31)(0)20-6140197 

Administratie en retouradres:
Hoofdweg 124 A,
9681 AK Midwolda
KvK. 33194053
BTWnr: 8084.00.903B01

1.) BETALING / PRIJZEN 
Op het moment dat u een bestelling opgeeft, is verkoper gehouden voor die prijs te leveren.
In geval er duidelijk sprake is van een onjuiste prijs dan kan verkoper de prijs wijzigen.
Wij zullen u dan direct informeren en samen naar een oplossing zoeken.

Al onze prijzen zijn in € (Euro) inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
Voor drukfouten of wijzigingen in de prijzen, modellen, types, uitvoeringen e.d. zijn wij niet aansprakelijk.

Vrachtkosten kunnen variëren en/of afwijken van uw bestellingbevestiging die u per e-mail heeft ontvangen. Dit is afhankelijk van het gewicht van de totale bestelling. Ook wij willen dit graag anders maar we kunnen hier niets aan veranderen. De vrachtkosten die wij berekend krijgen van de vervoerder berekenen wij aan u door zonder opslag.

Betaling van uw bestelling is mogelijk via het online betaalsysteem van onze shop en in samenwerking met Triple Deal BV “Online betaal transacties.” Hierin treft u al onze betalingmogelijkheden zoals: ABN Amro internetbankieren (NL), Girotel/Postbank (NL), Rabobank Internet Bankieren (NL), Rabo Direct Betalen (NL), ING Homepay (NL), SNS Bank Online (NL), Eénmalige Machtiging Offline (NL), Eénmalige machtiging Online (NL), PayPal(NL+INT), wwwbon (NL), Overboeking/Bank Transfer (NL), MasterCard, VISA, ING Home Bank (BE), KBC Online Bankieren (BE), Dexia Net Banking (BE), Deutsche Bank 24 (DE), Overboeking/Bank Transfer (BE), Overboeking/Bank Transfer (IT), Overboeking/Bank Transfer (GR), Overboeking/Bank Transfer (GB), Overboeking/Bank Transfer (FR), Overboeking/Bank Transfer (FI), Overboeking/Bank Transfer (EU), Overboeking/Bank Transfer (ES),
Overboeking/Bank Transfer (DE), Overboeking/Bank Transfer (AT).

2.) VOORUITBETALEN 
De snelste manier van betalen en uw product ontvangen is: MultiSafePay.
De volgende mogelijkheid is: Vooruitbetalen d.m.v. het totaalbedrag van uw bestelling te storten op: RaboBank nummer NL58RABO 0393767116 t.n.v. Body Works te Amsterdam onder vermelding van uw bestelnummer
# ….. (vul hier het nummer in dat u, ter bevestiging van uw bestelling) per email heeft ontvangen.
Deze mogelijkheid kunt u kiezen bij uw afrekenopties in de desbetreffende shop.

3.) LEVERINGSTERMIJNEN en BEZORGING 

Wij leveren in principe uit voorraad. Artikelen die op voorraad zijn, hebben een gemiddelde levertijd van 1 werkdag tot maximaal 10 werkdagen nadat de goedkeuring van betaling (via MultiSafePay, PayPal of rechtstreeks op RaboBank) is ontvangen. Indien het artikel niet door ons geleverd kan worden dan wordt u hiervan (via e-mail) of telefonisch op de hoogte gebracht. Indien wij u niet binnen 30 dagen kunnen leveren, dan heeft u het recht om uw order zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Het spijt ons dan zeer dat we u niet hebben kunnen leveren.

Voor het verzenden van uw bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. Deze zijn onder andere afhankelijk van het gewicht, volume en/of plaats van aflevering. De verzendkosten worden vermeld op het betaalscherm (voor het sluiten van de overeenkomst / laatse fase van de bestelling) maar kunnen iets afwijken i.v.m het gewicht van uw bestelling. Indien uw bestelling in meerdere zendingen (back order) moet worden verzonden, dan zijn hier voor u uiteraard geen extra (verzend) kosten aan verbonden.

De aflevering van uw bestelde producten vindt plaats door van TNT Post, UPS, Federal Express of een ander vervoersbedrijf van onze keuze, op het door u aangegeven afleveradres. Indien er niemand aanwezig is bij aflevering op het afleveradres, dan krijgt u een kaartje door de bus met een trackingcode (u kunt uw zending volgen via www.tracktrace.nl ) en het telefoonnummer erop. Neem contact op met desbetreffende vervoerder en bespreek wanneer de bezorging nogmaals kan worden afgeleverd. Indien verzending met TNT Post is, krijgt u bericht dat uw bestelling bij een TNT postkantoor in de buurt kan worden afgehaald. Bij alle leveringen is een duidelijk gespecificeerde factuur en/of pakbon ingesloten. Afhalen bij onze distributiecentra / opslagcentra kan uitsluitend op afspraak.

4.) RUILEN en RETOURNEREN 
Producten kunnen om een drietal redenen worden retour gezonden. In de eerste plaats is het mogelijk dat u op uw bestelling wilt terugkomen, zonder dat daar een reden voor is. In dit geval geldt de zogenaamde zichttermijn met de daarbij behorende voorwaarden. In de tweede plaats is ook mogelijk dat er sprake is van een verkeerde levering. Tenslotte kan een product beschadigd zijn of gedurende (normaal) gebruik kapot gaan. In dat geval is er sprake van garantie.

5.) ZICHTTERMIJN / NIET GOED, GELD TERUG 
Binnen de zichttermijn (afkoelingsperiode) van 7 werkdagen kunt u zonder opgave van reden de leveringsovereenkomst ontbinden en het product retourneren. Wanneer u uw producten binnen de zichttermijn wilt terugsturen dan mogen zij niet zijn gebruikt en dienen zij te worden verzonden in de originele verpakking met alle daarbij behorende documentatie. Verder geldt dat sommige producten zoals software en multimedia niet kunnen worden teruggenomen.

U dient zelf zorg te dragen voor frankering en verzekering van de retourzending. Wij garanderen dat uw geld (aankoopbedrag -/- verzendkosten) binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, op uw rekening is teruggestort. Als u besluit om een product te retourneren, dan dient u binnen 7 dagen hiervan melding te maken d.m.v. e-mail of brief.

6.) VERKEERDE LEVERING 
Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn., dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij het bedrijf. De koper verplicht is de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden . Wanneer u bij ontvangst constateert dat het verkeerde product is afgeleverd dan wordt deze uiteraard kosteloos omgeruild. Uiteraard geldt hier eveneens dat de producten niet mogen zijn gebruikt en dat zij in hun originele onbeschadigde verpakking met alle daarbij behorende documentatie worden verzonden. Verder geldt dat sommige producten niet kunnen worden teruggenomen indien het zegel verbroken is geweest.

7.) GARANTIE 
Verkoper garandeert dat elk door haar geleverd product voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal – met de bestemming overeenkomend – gebruik gebreken optreden, dan heeft u recht op garantie overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant. De garantie periode vangt aan op het moment dat u uw product heeft ontvangen/voort ontvangst heeft getekend. De koper verplicht zich de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Contractuele garanties gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
Onder bepaalde voorwaarden kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantievoorwaarden. Dit is het geval wanneer er sprake is van: nalatig onderhoud of normale slijtage; veranderingen die zijn aangebracht door derden; aangebrachte wijzigingen in de afleverdatum; niet ´normaal´of ondeskundig gebruik; opzet of bewuste roekeloosheid; beschadigingen veroorzaakt door onheil van buitenaf (stroomuitval, blikseminslag, etc.); tegenwerking in het onderzoek naar de schade; type en/of serienummers zijn verwijderd.

Verkoper stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren of verzenden.
Als verkoper u een nieuw vervangend product aanbiedt, dan kan een redelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening worden gebracht.

Indien u aanspraak wilt maken op de garantievoorwaarden dan kunt u direct contact opnemen met de service afdeling via service@totalfitness.nl of u meldt het ons via e-mail of brief.
Wij informeren u binnen 2 werkdagen op welke wijze wij u van dienst zullen zijn.

8.) AANSPRAKELIJKHEID 
Verkoper staat garant voor kwaliteit en service. Mocht er desondanks een geschil optreden waarin verkoper aansprakelijk wordt gesteld, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het herleveren van het product of teruggave van de koopsom. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument naar verkoper beperkt tot de uitkering van de verzekerings-maatschappij in het betreffende geval.

9.) OVERMACHT 
Van overmacht is onder meer sprake als door oorzaken van buiten zoals bijvoorbeeld natuurgeweld, oorlogen, faillissement van een leverancier of het niet kunnen leveren van een leverancier, etc. Verkoper niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer zich dergelijke situaties voordoen en deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan kunnen zowel u als verkoper de overeenkomst ontbinden.

10.) GESCHILLEN 
10.1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@bodyworks.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Als dit niet lukt zal u op de hoogte gesteld worden van de vertragingsduur.
10.2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan www.geschilonline.nl . Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
10.3. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Dank u voor uw aandacht en veel plezier op onze websites.

© 1986-2016, All Rights Reserved.
Deze winkel is een onderdeel van Body Works International BV.
Deze leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in samenspraak met en goedgekeurd door Thuiswinkel.org en www.mkbok.nl

Privacy Voorwaarden BodyWorks International BV

Privacyverklaring:
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). Eenieder die binnen BodyWorks International BV werkzaam is, is verplicht zorgvuldig met persoonlijke gegevens van zowel collega’s, cliënten als van overige relaties om te gaan. Alle medewerk(st)ers worden menigmaal op deze privacy gewezen en dienen daartoe ook jaarlijks een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt door personen die onze website bezoeken. Indien u via deze website informatie vraagt, vragen wij naar uw naam, adres en enkele aanvullende gegevens. Het is mogelijk dat u wordt benaderd om na te gaan of u de juiste informatie heeft ontvangen. Indien u zoekt naar vacatures, solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke informatie. Deze informatie wordt in een beveiligde omgeving opgeslagen en is slechts toegankelijk voor een beperkte aantal professionals binnen onze organisatie. Verkregen informatie worden in geen enkel geval aan derden verhuurd of verkocht.

Er wordt tijdens uw bezoek aan onze site gebruik gemaakt van cookies om u de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en deze website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.
Wij zijn geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten.

BodyWorks International BV hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres info@bodyworks.nl.
Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden welke u eveneens op deze site aantreft.

Privacyvoorwaarden

1. Algemeen
In deze privacyvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Bewerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Bewerker en Verantwoordelijke en van welke Algemene voorwaarden deze privacyvoorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.
1.2 Bewerker: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die onder de gemeenschappelijke naam BodyWorks International BV opereren, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Hoofdweg 124 a, 9681 AK Midwolda, eveneens Opdrachtnemer.
1.3 Gegevens: de persoonsgegevens zoals omschreven in Bijlage 1.
1.4 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, eveneens Verantwoordelijke.
1.5 Opdrachtnemer: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die onder de gemeenschappelijke naam BodyWorks International BV opereren, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Hoofdweg 124 a, 9681 AK Midwolda, eveneens Bewerker.
1.6 Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
1.7 Verantwoordelijke: de Opdrachtgever die als natuurlijk persoon of rechtspersoon aan de Opdrachtnemer, eveneens Bewerker, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
1.8 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

2. Toepasselijkheid privacyvoorwaarden
2.1 Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden verzameld voor Opdrachtgever, alsmede op alle uit de Overeenkomst voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden en de in dat kader te verzamelen gegevens.
2.2 Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens zoals omschreven in Bijlage 1.
2.3 Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Bewerker bepaalde persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.
2.4 Dit zijn privacyvoorwaarden in de zin van artikel 14 Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG), waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens is geregeld, waaronder ten aanzien van de beveiliging.
2.5 Deze privacyvoorwaarden maken, net als de Algemene voorwaarden van Bewerker, onderdeel uit van de Overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.

3. Reikwijdte privacyvoorwaarden
3.1 Met het geven van de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft Verantwoordelijke aan Bewerker de opdracht gegeven om de Gegevens te verwerken namens de Verantwoordelijke op de wijze zoals omschreven in Bijlage 1 in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyvoorwaarden.
3.2 Bewerker verwerkt de Gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyvoorwaarden, met name met hetgeen is opgenomen in Bijlage 1. Bewerker bevestigt de Gegevens niet voor andere doeleinden te verwerken.
3.3 De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Bewerker te rusten.
3.4 De Verantwoordelijke kan additionele, schriftelijke instructies aan Bewerker geven vanwege aanpassingen of wijzigingen in de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
3.5 Bewerker verwerkt de Gegevens enkel in de Europese Economische Ruimte.

4. Verplichting Verantwoordelijke
4.1 Verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn en als zodanig ook aan Bewerker worden verstrekt.

5. Geheimhouding
5.1 Bewerker en de personen die in dienst zijn van Bewerker dan wel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerken de Gegevens slechts in opdracht van Verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
5.2 Bewerker en de personen die in dienst zijn van Bewerker dan wel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

6. Geen verdere verstrekking
6.1 Bewerker zal de gegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Bewerker daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht heeft verkregen van Verantwoordelijke of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving daartoe verplicht is. Indien Bewerker op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Gegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Bewerker de Verantwoordelijke hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan onder de genoemde regelgeving.

7. Beveiligingsmaatregelen
7.1 Bewerker zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van Gegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
7.2 Bewerker zorgt voor maatregelen die er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8. Toezicht op naleving
8.1 Bewerker stelt Verantwoordelijke in staat om eenmaal per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn, de naleving van Bewerker te controleren van de privacyvoorwaarden en met name van de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen zoals genoemd in artikel 7.
8.2 Bewerker is verplicht in het kader van de controle genoemd in lid 1 een overzicht te verstrekken van de Gegevens die worden verwerkt.
8.3 Bewerker verstrekt op verzoek van Verantwoordelijke eenmaal per jaar een rapportage aan Verantwoordelijke waarin Bewerker informeert over de stand van de beveiligingsmaatregelen zoals omschreven in artikel 7.
8.4 Verantwoordelijke en Bewerker kunnen naar aanleiding van de onder artikel 8.3 benoemde rapportage samen nadere beveiligingsmaatregelen overeenkomen.

9. Datalek
9.1 Zo spoedig mogelijk nadat Bewerker kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Gegevens, stelt Bewerker Verantwoordelijke hiervan op de hoogte via de bij Bewerker bekende contactgegevens van Verantwoordelijke en zal Bewerker informatie verstrekken over de aard van het incident of de datalek, de getroffen Gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de Gegevens en de maatregelen die Bewerker heeft getroffen en zal treffen.
9.2 Bewerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.

10. Subbewerkers
10.1 Indien Bewerker op grond van de Overeenkomst zijn verplichtingen mag uitbesteden aan derden, legt Bewerker aan de betreffende derde deze privacyvoorwaarden op, danwel sluit Bewerker met deze subbewerker een (sub)bewerkersovereenkomst betreffende de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de subbewerker.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Bewerker is slechts aansprakelijk, een en ander overeenkomstig hetgeen in artikel 39 Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) is bepaald, voor schade of nadeel voor zover dat ontstaat door zijn werkzaamheid. Bewerker is slechts aansprakelijk voor schade die aan hem kan worden toegerekend in het kader van zijn werkzaamheden volgens deze privacyvoorwaarden en/of niet-nakoming van verplichtingen door Bewerker onder deze privacyvoorwaarden.

12. Duur en beëindiging
12.1 Deze privacyvoorwaarden zijn geldig zolang Bewerker de opdracht heeft van Verantwoordelijke om Gegevens te verwerken op grond van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Bewerker. Zolang door Bewerker Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van Verantwoordelijke zijn deze privacyvoorwaarden op deze relatie van toepassing.
12.2 Indien Bewerker op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers waarop of waarin zich Gegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Bewerker zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen 4 weken na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.
12.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Bewerker kan Verantwoordelijke aan Bewerker verzoeken om alle documenten, computerdisks en andere gegevensdragers, waarop of waarin zich gegevens bevinden, te retourneren aan Verantwoordelijke, voor rekening van Verantwoordelijke. In geval van retournering zal Bewerker de gegevens verstrekken in de vorm zoals bij Bewerker aanwezig.
12.4 Onverlet hetgeen voor het overige in dit artikel 12 is bepaald, zal Bewerker na beëindiging van de Overeenkomst geen Gegevens houden noch gebruiken.

13. Nietigheid
13.1 Indien één of meerdere bepalingen uit deze privacyvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze privacyvoorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1 Op deze privacyvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen in verband met de privacyvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

BIJLAGE 1
GEGEVENS EN DOELEINDEN
De Verantwoordelijke laat de Bewerker de volgende Gegevens door Bewerker verwerken in het kader van de opdracht, waaronder maar niet uitsluitend kunnen vallen personeelsadministratie, loonadministratie, financiële verslaglegging:
(1) Naam (initialen, achternaam)
(2) Telefoonnummer
(3) E-mailadres
(4) Geboortedatum
(5) Woonplaats
(6) Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
(7) Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
(8) NAW-gegevens en BSN van personeelsleden van Verantwoordelijke

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Gegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:
(1) De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan Verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan Bewerker;
(2) het onderhoud, waaronder updates en releases van het door Bewerker dan wel subbewerker aan Verantwoordelijke ter beschikking gestelde systeem;
(3) het gegevens- en technische beheer, ook door een subbewerker;
(4) de hosting, ook door een subbewerker.